Miechów to blisko 11 tys. miasto położone w Niecce Nidziańskiej nad potokiem Miechówka w województwie małopolskim. Początki miasta datowane są na XII wiek, kiedy to Miechów uzyskał prawa miejskie. Usytuowanie miasta na Wyżynie Miechowskiej, stanowiącej południowo-wschodnią część Jury Krakowsko-Częstochowskiej, miało w dawnych czasach ogromne znaczenie z uwagi na lokalizacje szlaków handlowych.

Atrakcje turystyczne Miechowa i ziemi miechowskiej

Kolegiata Grobu Bożego w Miechowie

Kolegiata Grobu Bożego w Miechowie to trzynawowa i trójprzęsłowa bazylika gotycka z przełomu XIV i XV wieku z fragmentami romańskimi z pierwszego trzydziestolecia XIII wieku. W drugiej połowie XVIII wieku została przebudowana w stylu późnobarokowym. Obecnie siedziba Miechowskiej Kapituły Kolegiackiej. W 1996 roku Papież Jan Paweł II nadał kolegiacie tytuł Bazyliki mniejszej. Więcej informacji tutaj.

 

Muzeum Regionalne Ziemi Miechowskiej

Muzeum Regionalne Ziemi Miechowskiej powstało w październiku 2012 r., a jego siedzibą są zabudowania poklasztorne, mieszczące się przy Bazylice Miechowskiej. W Muzeum gromadzone są zabytki, geologiczne, archeologiczne i etnograficzne, dokumenty i pamiątki obrazujące życie mieszkańców i działalność instytucji na terenie Ziemi Miechowskiej oraz dokumenty i pamiątki związane z Zakonem Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Bożego. Więcej informacji tutaj.

 

Pole bitwy pod Racławicami

Pole bitwy pod Racławicami – zwycięskie starcie polskich oddziałów powstańczych dowodzonych przez Tadeusza Kościuszkę z korpusem rosyjskim generała Aleksandra Tormasowa, która przeszła do historii jako pierwsza wygrana bitwa insurekcji kościuszkowskiej, będącej aktem zbrojnego sprzeciwu wobec polityki państw zaborczych i próbą zapobieżenia całkowitej utracie polskiej państwowości. Teren bitwy pod Racławicami położony jest na terenie pól Racławic, Dziemięrzyc i częściowo Wrocimowic, należących obecnie do powiatu miechowskiego. W 2004 r. pole bitwy pod Racławicami zostało uznane rozporządzeniem Prezydenta RP za pomnik historii. Więcej informacji tutaj.

 

Fabryka bombek w Miechowie „Decora”

Fabryka bombek w Miechowie „Decora” – specjalizuje się w ręcznej produkcji szklanych ozdób choinkowych, w różnych wielkościach i kształtach (np. bałwanki, zwierzęta, aniołki, Mikołaje) oraz bombkach okrągłych o średnicy od 40 do 150 mm. Produkty cieszą się uznaniem wśród bardzo szerokiej rzeszy odbiorców zarówno w kraju jak i rynkach europejskich i amerykańskim. Fabryka bombek jest dostępna dla zwiedzających. Więcej informacji tutaj.

 

Kryta Pływalnia w Miechowie

Kryta Pływalnia w Miechowie – to komfortowy obiekt sportowo-rekreacyjny zlokalizowany w ramach Centrum Kultury i Sportu w Miechowie. Pływalnia posiada 6 torów o szerokości 2m i długości 25 metrów, głębokość: 1,2-1,8 m., saunę, boisko do squasha, strefę SPA i fitness oraz kręgielnię i bilard. Na pływalni prowadzone są następujące aktywności sportowo-rekreacyjne: aqua aerobic, szkoła pływania oraz pływanie niemowląt. Więcej informacji tutaj.

 

Sławicki Raj

Sławicki Raj to oświetlony stok w znajdujący się zaledwie 10 minut jazdy samochodem z Miechowa i pół godziny z Krakowa. Wspaniałe miejsce do aktywnego odpoczynku dla całej rodziny. Długość wyciągu: 2×400 m oraz 1×200 m. Przy „Sławickim Raju” działa Szkoła Narciarstwa i Snowboardu „SPORT-LIM”, która oferuje szkolenia indywidualne oraz grupowe na wszystkich poziomach zaawansowania oraz dla wszystkich grup wiekowych. Więcej informacji tutaj.